Договір публічної оферти

1.За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі спільно звані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмежений , що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу послуги. Продавці, які мають намір здійснювати продаж послуг за допомогою Веб-сайту catalog.webinfo.com.ua та Покупці при придбанні послуг, розміщених на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці веб-сайту catalog.webinfo.com.ua. у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити купівлю послуги, що є у Продавця, і діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.
1.5. Відповідальна особа – Литвин Дмитро Миколайович.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті catalog.webinfo.com.ua. та застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання послуги, розміщеної на Веб-сайті catalog.webinfo.com.ua, направлене певному колу осіб, у тому числі Покупцям.
«Акцепт» — – ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання послуги, які розміщені на Веб-сайті catalog.webinfo.com.ua, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправки Замовлення.
“Послуга” – предмет торгівлі (послуга реклами або послуг), про придбання якої на Веб-сайті catalog.webinfo.com.ua розміщена пропозиція продавця.
«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт catalog.webinfo.com.ua та мають намір придбати ту чи іншу послугу.
«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуги та за допомогою Веб-сайту catalog.webinfo.com.ua мають намір її продати.
«Замовлення» – належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті catalog.webinfo.com.ua заявка Покупця на купівлю послуг, що адресується продавцю.
“Законодавство” – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту catalog.webinfo.com.ua, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити послугу та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію послуги без будь-яких обмежень відповідно до вимог чинного законодавства України , та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації послуги.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
надати Покупцеві послугу згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту catalog.webinfo.com.ua, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

Оплата услуги/товара

Ціна послуги/товару вказується в гривнях і включає податок на додану вартість у разі, якщо відповідний Продавець застосовує загальну систему оподаткування.
Сума замовлення складається із вартості замовлених послуг/товарів.
Ціна послуги/товару вказується на Сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленої Покупцем послуги/товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим.
Ціна послуги/товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену Покупцем послугу/товар не підлягає зміні.

Оплата послуги/товару здійснюється Покупцем:

готівкою при отриманні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеній на Сайті з урахуванням знижок;
безготівковими коштами з використанням банківських карток при оформленні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення, вказаній на Сайті з урахуванням знижок.
«CLOUD NINE» має право надавати знижки на послуги/товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування визначаються Продавцями самостійно та вказані на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

Повернення товару та коштів

Покупець має право відмовитися від отриманої послуги/товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня оплати послуги/товару, за винятком дня покупки.
Повернення послуги/товару належної якості можливе у випадку, якщо послуга/товар не використовувалася, а також збережено розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданою послугою/товаром.
При відмові Покупця від послуги/товару Продавець повертає йому вартість поверненої послуги/товару протягом 30 днів з дати надходження поверненого на послугу/товару на склад Продавця разом із заповненою Покупцем заявою на повернення. Повернення коштів вартості послуги/товару здійснюється виключно особі, зазначеній у Замовленні, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату послуги/товару, за який повертаються кошти. У випадку, якщо Покупець у Замовленні вказав невірні дані або не надав для повернення коштів усі документи, перелічені вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцю у поверненні коштів.
Вимоги щодо повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред’явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України „Про захист прав споживачів”).
Повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплаченої послуги/товару поштовим, банківським переказом, а також шляхом перерахування на банківську картку (картка має бути емітована на території України; валюта картки – гривня). Спосіб повинен бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення послуги/товару.
Повернення послуги/товару можна зробити в офісі Продавця за адресою: Україна, м. Сміла, вул. Незалежності 79, 26. Або поштою звернувшись до Продавця на електронну пошту admin@catalog.webinfo.com.ua .
Усі транспортні витрати під час повернення послуги/товару бере на себе Покупець.